søndag 1. mai 2016

Spotlight”Spotlight”
Regi: Tom McCarthy
Lengde: 2 t. 8 min.
Produksjonsår: 2015

”Spotlight” vant Oscar for Beste Film, en vinner som det her i landet kanskje ikke har vært så mye blest om, men som tydeligvis har gjort stort inntrykk i USA.

Filmen tar navnet sitt fra en gruppe gravejournalister ansatt i avisen ”Boston Globe”, som i 2001 avslørte svært omfattende seksuelle overgrep i Den Katolske Kirke. ”Spotlight”-redaksjonen besto av fire journalister, og filmen følger opprullingen av saken, fra de første tipsene og til saken trykkes. Det er naturlig å trekke paralleller til filmen ”Alle presidentens menn” fra 1974, der tema er opprullingen av Watergate-saken, gjort av journalister i ”Washington Post”. Fokuset er det samme, altså på journalistenes arbeid med saker av stor samfunnsmessig betydning.

Det er også flere trekk ved filmen som gjør at du tenker 40 år tilbake i tid. ”Spotlight” er en veldig tradisjonell film i uttrykket, en film som godt kunne vært laget for flere tiår siden. Det bør ikke nødvendigvis være noe negativt. Historien rulles opp kronologisk, vi ser saken vokse seg større og større, til noe som til slutt omfatter hundrevis av mennesker.

Sakens kjerne er Den Katolske Kirkes strategi med å legge lokk på saken, og dermed å beskytte overgriperne. Ved hjelp av advokater ble ofrene tilbudt hemmelige avtaler for å forholde seg tause. Journalistene avslørte prester som hadde forgrepet seg på barn i tiår, som Kirken hadde flyttet rundt på, men som aldri hadde blitt anmeldt eller stilt til ansvar. Etter hvert som saken skrider frem blir det klart at dette ikke var enkelttilfeller, men nærmest et omfattende nettverk av seksuelle overgripere, som i ly av Den Katolske Kirke fikk ture frem i årtier. Skandalen blir til slutt avslørt, og saken i Boston førte til at mange liknende saker kom frem over hele verden.

”Spotlight” er en solid film, den tar seg god tid til å rulle opp saken, og den har en stigende dramatisk kurve. Dette vitner om et godt manus, noe som ga filmen Oscar nr. 2.

Dette skjedde altså for 15 år siden, en tid der mange aviser fremdeles hadde ressurser til å jobbe frem vanskelige saker over et langt tidsrom. Det som ikke sies i filmen er at ”Boston Globe” nå har kvittet seg med disse ”gravejournalistene” pga. økonomi. Denne overgrepsskandalen ville dermed ikke nødvendigvis blitt avslørt i dag.
(sett på Bergen Kino, KP6, lørdag 30. april 2016)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar